Johan August von Born

finländsk friherre och politiker

Johan August von Born, född den 29 augusti 1815 i Borgå, död den 29 oktober 1878 i Helsingfors, var en finländsk friherre och politiker.

Johan August von Born


Född 1815
Död 1878

BiografiRedigera

Johan August von Born tillhörde den pommerska ätten von Born, som 1772 förklarades som svensk adel. Fadern Samuel Fredrik von Born var överstelöjtnant vid Svea Livgarde, när han efter Finlands avträde till Ryssland blev landshövding i Kajanaland och Uleåborgs län, samt immatrikulerades på Finlands riddarhus. Johan August var faderns andre son i dennes äktenskap, med Catharina von Morian.

År 1834 blev Johan August von Born auskultant vid Åbo hovrätt, varpå han blev kammarskrivare vid den ryske kejsarens senat i Finland. År 1838 blev han vice häradshövding.

von Born framträdde som aktiv politiker i samband med lantdagens återöppnande under Alexander II 1863. von Born var ledare för regeringspartiet i adelsståndet 1863-64 samt 1867 och 1872, där han bland annat förfäktade modernäringens intressen, blev senator 1865, jordbruksminister och minister för allmänna ärenden 1866. Som medlem av grundlagsutskoettet medverkade han till skapandet av 1869 års lantdagsordning.

von Born var gift med Hedvig von Haartman, dotterdotter till Frans Michael Franzén och dotter till Carl Daniel von Haartman. En dotter till dessa, Hanna, var farmor till Olof Palme.

KällorRedigera