Joachim Knut Retzlaff, född 8 mars 1952, är en svensk översättare. Retzlaff har varit yrkesöversättare i drygt 30 år och översätter från tyska, engelska, danska och norska med fokus på facklitteratur inom områdena filosofi, samhällsvetenskap, politisk debatt, kulturhistoria och historia.

Översättningar (urval) redigera

  • Detlef Horster: Utopi och materialism: en introduktion till Ernst Blochs filosofi (Bloch zur Einführung) (Röda bokförlaget, 1981)
  • Jürgen Habermas: Borgerlig offentlighet: kategorierna "privat" och "offentligt" i det moderna samhället (Strukturwandel der Öffentlichkeit) (Arkiv, 1984)
  • William H. McNeill: Farsoterna i historien (Plagues and peoples) (Gidlund, 1985)
  • Hannah Arendt: Människans villkor: vita activa (The human condition) (Röda bokförlaget, 1988)
  • Hans Biedermann: Symbollexikonet (Knaurs Lexikon der Symbole) (översatt tillsammans med Paul Frisch) (Forum, 1991)
  • Immanuel Kant: Grundläggning av sedernas metafysik (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten) (Daidalos, 1997)
  • John Stuart Mill: Utilitarism (Utilitarianism) (Daidalos, 2003)
  • Robert Edwards: Finska vinterkriget (White death) (Forum, 2007)
  • Jan-Werner Müller: Demokratins tidsålder: politiska idéer i 1900-talets Europa (Contesting democracy) (Daidalos, 2013)

Priser och utmärkelser redigera

Källor redigera

Fotnoter redigera