Joab (hebreiska: יואב, Joav) var en biblisk person som flera gånger omnämns i Gamla Testamentet. Joab var kung Davids befälhavare i Bibeln.

Joab är ett manligt namn som är vanligt inom judendomen, men som då både stavas och uttalas annorlunda (Yoav, Joav).