Jin (晋) eller Jinyu (晋语) är en kinesisk dialektgrupp som talas av omkring 45 miljoner människor framförallt i provinsen Shanxi, men också i delar av Inre Mongoliet och angränsande områden i Shaanxi, Henan och Hebei.

Jin-dialektens utbredningsområde i Kina.

Jin har traditionellt räknats som en variant av nordkinesiska, mandarin, men räknas nu oftare som en egen dialekt. Räknat som eget språk (vilket är rimligt med tanke på skillnaderna mellan kinesiska dialektgrupper) är det världens 26:e största.

Ett för jin utmärkande drag är mängden sammandragningar av två tecken/ord till ett. Det är ett fenomen som förekommer även i standardkinesiska, men inte i lika hög grad.