The Garden of Eden, målning av Thomas Cole 1828.

Jannah (arabiska: جنّة) är det islamiska konceptet av paradiset. Den arabiska formen Jannah är en förkortad ordform med den enkla betydelsen "trädgård". Enligt islamisk eskatologi kommer den avlidne att vila i graven tills uppvaknandet på Yawm al-Qiyāmah (Domedagen). Muslimer tror att behandlingen av den avlidne i graven kommer att överensstämma med hans eller hennes gärningar i jordelivet. Jannah jämförs ofta med det kristna konceptet om himlen. Enligt muslimsk tro skall allt som man längtar efter i denna världen finnas i paradiset; närmare bestämt är allt av denna världens goda endast svaga avspeglingar av det fullkomligt goda i paradiset.

Paradiset beskrivs på ett flertal ställen i Koranen, bland annat i Sūratu at-Tawbah, vers 72: "Gud har lovat de troende, männen såväl som kvinnorna, ett paradis, vattnat av bäckar, där de skall förbli till evig tid, och sköna boningar i dessa Edens lustgårdar," och i Sūratu al-Baqarah, vers 25: "Ge dem som tror och lever rättskaffens det glada budskapet att lustgårdar, vattnade av bäckar, väntar dem". Den högsta nivån i paradiset är Firdaws (فردوس), där profeterna, martyrerna och de mest rättrogna människorna kommer att leva. I kontrast till Jannah används orden Jahannam och Nār för konceptet om ett helvete. Nār är också det arabiska ordet för "eld", den eld genom vilken djinnerna skapades.