Jaktradio är kommunikationsradio som används av jägare och viltvårdare, vid skogsbruk och friluftsliv m.m.

Alla som pratar och lyssnar på samma kanal hör varandra. Om det finns tonkodning i apparaterna (CTCSS , DCS m.m.) kan man slippa höra andra jaktlag som samtalar på samma kanal och minska vissa störningar, men det hindrar inte att andra kan lyssna på vad man säger. Räckvidden varierar från ett par kilometer till flera mil beroende på radioutrustningen, använd effekt, hur antennen är placerad och hur terrängen ser ut.

FrekvensområdenRedigera

Apparaterna är normalt tillverkade för att fungera i ett visst frekvensområde och kanalerna är förprogrammerade. Alla kanaler är inte licensfria eller fria att användas av alla. Många kanaler är begränsade för särskilda ändamål och kan kräva tillstånd (i Sverige från Post & telestyrelsen).

De radiofrekvenser (kanaler) som används för jaktradio i Finland och i Sverige används i många fall också för annan radiokommunikation.

FinlandRedigera

Frekvensområdet 67–72 MHz (VHF) har 26 kanaler reserverade för fritidsverksamhet och arbetsförbindelser, varav 21 kanaler får användas för jakt (kanalgrupp E, kanal 5–16 och 18–26). Högsta sändareffekt är 5 W för en del av kanalerna, och 25 W för en del kanaler. Några av kanalerna får inte användas nära finska riksgränsen.[1] Ingen tillstånd behövs för att använda jaktradio i Finland.[2]

SverigeRedigera

Inom Sverige finns flera licensfria frekvensområden. Här delas kanalerna med andra användare. Apparaterna ska vara CE-märkta och programmerade för användning i Sverige. För jakt används normalt frekvensområdena 31 MHz och 155 MHz, men också 69 MHz och 444 MHz är tillåtna för jakt.[3] De tre förstnämnda räknas som VHF, det sistnämnda som UHF.

31 MHzRedigera

Det fria frekvensområdet i Sverige på 31 MHz är uppdelat på 40 kanaler med sändareffekt max. 5 W ERP (ERP = effekt inklusive antennvinst / antennförstärkning). 31 MHz är planerat för licensfri "landmobil trafik"[4] vilket innebär att det är fritt för alla ändamål på land; företag, föreningar, friluftsliv och jakt. Det är tillåtet att ansluta 31 MHz-apparater, via en antennkabel, till yttre antenner, exempelvis på ett bil- eller hustak. Sådana yttre antenner flerdubblar räckvidden jämfört med det enkla sprötet som sitter direkt på radion. För en bärbar apparat (walkie-talkie) på 31 MHz kan räckvidden flerdubblas om man ansluter en s.k. kastantenn, en tråd med anpassad längd och tillbehör som slängs upp i ett träd. Antennernas utformning och placering har alltid stor betydelse för räckvidden.

Äldre apparater för 31 MHz har ett mindre antal kanaler inprogrammerade och kan också ha någon kanal som inte längre får användas fritt. Kanalnumrering kan skilja sig åt mellan olika apparater.

Frekvens (MHz)
30,930 30,940 30,950 30,960 30,970 31,030 31,040 31,050 31,060 31,070
31,080 31,090 31,100 31,110 31,120 31,130 31,140 31,150 31,160 31,170
31,180 31,190 31,200 31,210 31,220 31,230 31,240 31,250 31,260 31,270
31,280 31,290 31,300 31,310 31,320 31,330 31,340 31,350 31,360 31,370

69 MHzRedigera

Det fria frekvensområdet i Sverige på 69 MHz (nytt från 2016) är uppdelat på 8 licensfria kanaler med sändareffekt max. 25 W ERP (ERP = effekt inklusive antennvinst / antennförstärkning). Dessutom finns det tio st kanaler med max fem w effekt. 69 MHz är planerat för "landmobil trafik" och kan liknas vid en licensfri variant av åkeriradio (lastbilar, budbilar, taxi), som nu får användas fritt av alla, på samma sätt som 31 MHz i stycket ovan. En skillnad mot 31 MHz är att 69 MHz behöver något kortare antenner eftersom våglängden är kortare. En annan skillnad är att 69 MHz är något mindre utsatt för brus-störningar från elapparater. För 69 MHz finns både bärbara apparater (walkie-talkie), och apparater för montering i fordon. Det är tillåtet att placera fordonsapparater på andra ställen än i fordon och ansluta till yttre antenn för utökad räckvidd. Antennernas utformning och placering stor betydelse för räckvidden. Radioteknikintresserade personer brukar prata på 69,1875 MHz (kanal 8).

Frekvens (MHz) max 25W
69,0125 69,0375 69,0625 69,0875
69,1125 69,1375 69,1625 69,1875

På bärvågsfrekvensen 69,0125 MHz får endast mobila sändare användas inom Västra Götalands och Hallands län [5]

Frekvens (MHz) max 5W
69,60625 69,63125 69,65625 69,68125 69,70625
69,61875 69,64375 69,66875 69,69375 69,71875

155 MHzRedigera

Det fria frekvensområdet i Sverige på 155 MHz i Sverige är uppdelat på 6 kanaler med sändareffekt max. 5 W ERP (ERP = effekt inklusive antennvinst / antennförstärkning). 155 MHz är endast fritt för samordning och säkerhet vid "jordbruk, skogsbruk och jakt". Det är inte tillåtet att använda stationära apparater med yttre antenner på hustak eftersom räckvidden ska vara relativt kort.

På 155 MHz sänder också de tillåtna versionerna av hundpejlar (GPS-data från hundens halsband). Det hörs som ett återkommande surrande ljud i jaktradion. Två av jakt-kanalerna på 155 MHz, 155,500 och 155,525 MHz är dessutom samma som de nordiska fritidsbåtskanalerna L1 och L2, så där kan man också höra – och störa – båtsamtal.

Frekvens (MHz)
155,400 155,425 155,450
155,475 155,500 155,525

Amerikanska hundpejlar som sänder på andra frekvenser får inte användas i Europa eftersom det stör annan viktig radiokommunikation. Hundpejlar kan höras (och störa) flera mil bort om terrängförhållanden m.m. är gynnsamma.

156 MHzRedigera

I flera modeller av jaktradioapparater på 155 MHz finns en extra 7:e kanal med frekvensen 156,000 MHz. Det är en allmän walkie-talkie kanal som i Sverige fritt får användas för alla ändamål, t.ex. på byggarbetsplatser och vid olika slags evenemang. På 156,000 MHz gäller sändareffekt max. 5 W ERP och endast bärbara apparater (walkie-talkie). Kanalen sammanfaller med kanal 0 på marin VHF, använd t.ex. i Storbritannien.

444 MHzRedigera

Det fria frekvensområdet i Sverige på 444 MHz är uppdelat på 8 kanaler med sändareffekt max. 2 W ERP. Räckvidden är relativt kort p.g.a. den högre frekvensen. 444 MHz kan rekommenderas för användning inom stadsmiljöer p.g.a. att högre frekvenser är nästan fria från brus-störningar från elektriska apparater. 444 MHz används vanligtvis på lastterminaler, byggarbetsplatser, vid kabeldragning och vid olika slags evenemang. 444 MHz ger kort räckvidd ute i skogen, men kan användas för jakt-kommunikation över korta avstånd.

Frekvensen 444 MHz skall inte förväxlas 446 MHz. Den senare är en Europa-standard för fri användning som endast tillåter sändareffekt max. 0,5 W ERP och som bland annat används i mycket enkla handhållna kommunikationsradioapparater.

Frekvens (MHz)
444,600 444,650 444,800 444,825
444,850 444,875 444,925 444,975

Egen frekvens

För mer kvalificerad radiokommunikation, där man vill ha en egen frekvens, kan ansökan göras hos Post och telestyrelsen (PTS). Då blir man, efter egna önskemål, tilldelad en frekvens som normalt får användas på en geografisk plats med 40 km radie. Samma frekvens används även på andra platser i landet. En egen frekvens är förenad med en årlig tillståndsavgift som beror på antalet apparater som man har. Om man endast har 2-3 apparater kan man eventuellt få dela frekvens med någon annan i närheten.

Den som har tillstånd för en egen frekvens kan få pejlhjälp från PTS om det dyker upp främmande, störande signaler på samma frekvens.

KällorRedigera

  1. ^ Kanalerna reserverade för fritidsbruk och arbetsförbindelser finns på frekvensbandet 67–72 MHz (Kommunikationsverket, 2017-01-04)
  2. ^ Jakt och övrigt fritidsbruk (Kommunikationsverket, 2017-01-04)
  3. ^ PTS Föreskrift om undantag från tillståndsplikt
  4. ^ ”Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare, PTSFS 2015:4”. Arkiverad från originalet den 22 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160822185317/https://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/PTSFS-2015_4-undantag.pdf. Läst 30 januari 2016. 
  5. ^ [https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/legala-dokument/foreskrifter/radio/beslutade_ptsfs-2018-3-undantagsforeskrifter.pdf ”Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare; PTSFS 2018:3”]. Post- och Telestyrelsen. sid. 74§. https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/legala-dokument/foreskrifter/radio/beslutade_ptsfs-2018-3-undantagsforeskrifter.pdf. Läst 19 mars 2020.