Jakob Petrén (kemist)

svensk metallurg

Jakob Georg Petrén, född 29 maj 1872 i Halmstads församling, Malmöhus län, död 25 december 1950, var en svensk kemist, professor i bergskemi och metallurgi vid Kungliga Tekniska högskolan, son till kyrkoherden Carl Daniel Edvard Petrén och Charlotte Göransson, bror till Thure, Edvard, Alfred, Karl, Bror, Gustaf, Viktor, Ebbe och Louise Petrén.

Jakob Petrén

Petrén blev filosofie doktor i Lund 1900, kemist vid järnverket i Witkowitz, Mähren, 1899-1900, var assistent i bergskemi vid Tekniska högskolan 1901-02, där han 1902 blev t.f. och 1903 ordinarie lektor i metallurgi och hyttkonst samt 1911 professor i bergskemi och metallurgi. Han var ledamot av kiseljärnkommittén (1907-14), av kommittén för utredning om lättnader för vissa värnpliktiga (1909-11) och ordförande i kontrollkommissionen för guldmynt.

BibliografiRedigera

  • Om den s.k. walleriiten, i Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar, band 20 (1898).
  • Om bestämning af fosfor uti järn och järnmalm, i Jernkontorets annaler 1902.
  • Om Särnströms metod för bestämning af mangan i järn och järnmalm, Bihang till Jernkontorets annaler för år 1903.
  • Om bestämning af svafvel i järn: föredrag vid afdelningens för kemi och bergsvetenskap sammanträde den 9 november 1905, Teknisk tidskrift 1905.
  • Kopparsmältverk: utdrag ur reseberättelse, Teknisk Tidskrift 1907. Avd. för kemi o. bergsvet. häft. 1,2,3 o.4
  • Bidrag till frågan om kväfvets bestämmande och förekomst i järn och stål, Bihang till Jernkontorets annaler 1907 (tillsammans med Alf Grabe).
  • Är införandet i vårt land af en högre ingeniörsexamen (till exempel teknisk doktorsgrad) af behofvet påkalladt? Teknisk tidskrift 1908, allm. afd. häfte 11, 12.
  • Om bestämning af arsenik i järnmalm och järn. Jernkontorets annaler för år 1909 (tillsammans med Alf Grabe).
  • Bergskemi, andra upplagan, Teknologernas handelsförenings publikationer; 29, 1922.

KällorRedigera