Jagellonska universitetet (polska Uniwersytet Jagielloński) är ett polskt universitet beläget i Kraków, grundat 1364 av kung Kasimir III, varmed det utgör Polens äldsta och mest ansedda lärosäte. Det är en av de största högskolorna i Polen och har över 50 000 studenter; varav många utländska.

Jagellonska universitetets huvudbyggnad, Collegium Novum.

Universitetet moderniserades av drottning Hedvig (Jadwiga d'Anjou, 1374-99) och hennes gemål och efterträdare som regent, kung Vladislav II (Władysław II Jagiełło). Universitets äldsta benämning var: Studium Generale, respektive Akademia Krakowska (Krakóws akademi) och Szkoła Główna Koronna (Kronans huvudskola). Namnet Jagielloński kom i bruk först under 1800-talet.

I Polen omnämns universitetet ofta "ojått" efter universitets initialer U.J. vilka på polska uttalas just "o", "jått".

Externa länkarRedigera