Jacob Ramus, född 6 februari 1716 i Köpenhamn och död på julafton 24 december 1785 som biskop i Odense där han avled. Psalmförfattare representerad i danska Psalmebog for Kirke og Hjem, 1899. Han var son till biskop Christian Ramus.

Ramus tog studentexamen i Odense 1734 och avlade teologisk examen 1738. Därefter var han amanuens hos sin far, men utnämndes 1741 till fredagspräst i Sankt Knuds Kirke i Odense. Vid hans invigning höll kyrkans högste kapellan, N. Sass, indledningstalet och valde sin text ur 1 Mos. 27, 20: Varför har du så snart hittat det, min Son? Redan 1744 blev han utsedd till kapellanens efterföljare. År 1745 blev han kyrkoherde för Sankt Knuds församling och 1747 stiftspräst i Odense.

Ramus blev 1762 faderns medhjälpare i biskopsämbetet och efterträdde honom samma år som biskop, men invigdes först 12 maj 1763 till ämbetet av biskop Ludvig Harboe i kronprinsens närvaro. 1766 blev han hedersmedlem i den kungeliga danska Agerakademi och upptogs senare som medlem i det lärda och typografiska sällskapet på Fyn. Med en av sina präster, Villads Borchsenius i Husby, hade han under 1777 en lång strid med anledning av dennes konfiskerade Historiske Katekismus. 1783 invigde han Nicolai Edinger Balle till Själlands biskop.

BibliografiRedigera

Förutom några skoltal och talet vid Balles biskopsinvigning har han utgett Anmærkninger over Alethophili Tanker om Præsteklubben (1784), i vilken han försvarar sina präster mot ett anonymt angrepp i fynska tidningar. Han var också psalmdiktare och utgav Gudelige Salmer, 1-3 (1781-83). De utgavs på kort tid i tre editioner. Flera av psalmerna togs med i Den Evangelisk-Kristelige Salmebog, och en av dem togs med i Psalmebog for Kirke og Hjem (1899).