Jämjö landsfiskalsdistrikt

landsfiskalsdistrikt i Blekinge län

Jämjö landsfiskalsdistrikt var 1918–1964 ett landsfiskalsdistrikt i Blekinge län, bildat som Kristianopels landsfiskalsdistrikt när Sveriges indelning i landsfiskalsdistrikt trädde i kraft den 1 januari 1918, enligt beslut den 7 september 1917.[2] När Sveriges nya indelning i landsfiskalsdistrikt trädde i kraft den 1 januari 1952 (enligt kungörelsen 1 juni 1951) ändrades distriktets namn till Jämjö landsfiskalsdistrikt.[3] Den 1 januari 1965 avskaffades i Sverige samtliga landsfiskaler och landsfiskalsdistrikt, och deras arbetsuppgifter delades upp på de nyskapade indelningarna polisdistrikt, åklagardistrikt och kronofogdedistrikt.

Jämjö landsfiskalsdistrikt
Kristianopels landsfiskalsdistrikt (-1952)
landsfiskalsdistrikt
LandSverige
LänBlekinge län
Inrättat1 januari 1918[1]
InförlivatLyckeby landsfiskalsdistrikt (1941)
(Ramdala landskommun)

Lyckeby landsfiskalsdistrikt (1952)
(Sturkö landskommun)
Upphört31 december 1964
Omfattning
Jämjö kommun
Ramdala landskommun ()
Sturkö landskommun ()
Kristianopels landskommun (–)
Torhamns landskommun (–)
Redigera Wikidata

Landsfiskalsdistriktet låg under länsstyrelsen i Blekinge län.[2]

Ingående områden redigera

När Sveriges nya indelning i landsfiskalsdistrikt trädde i kraft den 1 oktober 1941 (enligt kungörelsen den 28 juni 1941) tillfördes Ramdala landskommun från Lyckeby landsfiskalsdistrikt.[4] Den 1 januari 1952 tillfördes Sturkö landskommun från Lyckeby landsfiskalsdistrikt, samtidigt som kommunerna Kristianopel och Torhamn inkorporerades i storkommunen Jämjö vid kommunreformen 1952.[3] Den 1 januari 1963 införlivades kommunerna Ramdala och Sturkö i Jämjö landskommun, utan att landsfiskalsdistriktets omfattning påverkades.

Från 1918 redigera

Östra härad:

Från 1 oktober 1941 redigera

Östra härad:

Från 1 januari 1952 redigera

Från 1 januari 1963 redigera

Källor redigera

  • Svensk författningssamling 1917:687: Transumt av Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse till Kungl. Maj:ts befallningshavande i samtliga län, angående rikets indelning i fögderier och landsfiskalsdistrikt; given Stockholms slott den 7 december 1917.
  • Svensk författningssamling 1941:682: Kungl. Maj:ts kungörelse angående rikets indelning i landsfiskalsdistrikt; given Stockholms slott den 28 juni 1941.
  • Svensk författningssamling 1951:316: Kungl. Maj:ts kungörelse om rikets indelning i landsfiskalsdistrikt; given Stockholms slott den 1 juni 1951.
  • Svensk författningssamling 1962:664: Kungl. Maj:ts kungörelse angående ändring i kungörelsen den 1 juni 1951 (nr 316) om rikets indelning i landsfiskalsdistrikt; given Stockholms slott den 14 december 1962.

Noter redigera