Ivar Otto Adolf Wendt, född 18 maj 1880 i Lidköping, död 15 januari 1976, var en svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör och industriman.

Wendt utexaminerades från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm 1903, var ingenjör vid Norrköpings stads byggnadskontor 1903–04 och vid Malmö stads drätselkammare 1905–07. Han blev avdelningschef (för vattenlednings- och kloakverket) vid Malmö stads byggnadskontor (under Edvard A. Sjögreen) 1908 samt var direktör för Göteborgs spårvägar 1921–26[1] och därefter för Jonsereds Fabrikers AB.

BibliografiRedigera

  • En del erfarenheter från en resa för studerande av vattenmätare (Svenska kommunaltekniska föreningens handlingar, 1908)
  • Malmö vattenledningsverks historia 1858-1910 (1912)
  • Utredning angående pensionsbestämmelser för Malmö stads tjänsteinnehavare: verkställd år 1912 (tillsammans med Knut Dahlberg, 1912)
  • Malmö vattenledningsverk (Svenska kommunaltekniska föreningens beskrivningar över kommunaltekniska anläggningar, 1916)
  • Malmö stads kloakverk år 1916 (Svenska kommunaltekniska föreningens beskrivningar över kommunaltekniska anläggningar, 1916)
  • Arbeten för höjande af vattentrycket vid Malmö vattenledningsverk (Teknisk Tidskrift. Väg- och vattenbyggnadskonst, 1916)
  • Om "förslag till reviderade bestämmelser för vattenledning,som må anses vara ändamålsenligt inrättad för eldsläckning" (Svenska kommunaltekniska föreningens handlingar, 1917)
  • Några synpunkter rörande spårvägsorganisation (Svenska spårvägsföreningens handlingar, 1926)

KällorRedigera

NoterRedigera

Företrädare:
Gotthard Dieden
Spårvägsdirektör vid Göteborgs spårvägar
1921–1926
Efterträdare:
Carl Axel Reuterswärd