Istid är en term inom idrotter som utövas på is, företrädesvis ishockey.

Istid är ett mått på hur mycket en enskild utövare spelar (det vill säga tillbringar på isen) under en match. I vissa ishockeyserier och under vissa ishockeyturneringar förs noggrann statistik på istid (Time on Ice (TOI)).