Islam Shah, indisk stormogul med afghanskt påbrå, regerade från 1545 till 1555.

Företrädare:
Sher Shah
Stormogul
1545–1554
Efterträdare:
Firuz Shah Suri