Isaskar var patriarken Jakobs femte son med hustrun Lea och nionde totalt.