Invallning görs för att hindra översvämningar från sjöar eller vattendrag på värdefull jordbruksmark. Själva invallningen utgörs normalt av en jordvall, som bör packas väl. Ofta finns en pumpstation för kunna hålla nere grundvattenytanåkern och därmed undvika syrgasbrist i rotzonen.

Vall vid Upleward (Krummhörn) i Niedersachsen

Invallningar kan skada våtmarker eller sumpskogar som är beroende av översvämningar för att fungera normalt. Invallning kan också vara en vall runt en tank eller dylikt, som innehåller minst hela tankens volym som säkerhet vid läckage.

Se även

redigera

Litteratur

redigera
  • Marie Luisa Allemeyer: „Kein Land ohne Deich …!“ Lebenswelten einer Küstengesellschaft in der Frühen Neuzeit ("Inget land utan ett dike ...!" Levnadsmiljöer i ett kustsamhälle under den tidigmoderna perioden)
    Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006< br>ISBN=3-525-35879-2
    Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte Bd. 222