Introspektion, psykologisk terapeutisk teknik, att iaktta sina egna erfarenheter och därigenom försöka förstå en liknande händelse. Själviakttagelse, speciellt av sådant som pågår i det egna medvetandet tex hur man upplever, uppfattar och reagerar på sig själv och sin omgivning.

Se ävenRedigera