Internetterapi är en behandling med hjälp av Internet för problem som tinnitus, hörselnedsättning, depression, ångest, fobier, relationsproblem, tvångssyndrom, oro och sömnstörningar.[1] Den genomförs ofta utifrån KBT, kognitiv beteendeterapi och kan göras oberoende av fysisk distans eftersom patient och behandlande terapeut har kontakt via Internet. Behandlingen har utvecklats i Sverige.

Med hjälp av ett strukturerat behandlingsprogram kan patienten själv, steg för steg, och i kontakt med en terapeut, kartlägga, förstå och i bästa fall lära sig hantera sina problem. En del av behandlingen kan vara rent pedagogisk. Via Internet får patienterna textfiler, kapitel i en bok om man så vill. Man kan även ha med ljudfiler och videoavsnitt. Internet i sig tillför inget till själva behandlingen, men är ett sätt att administrera den som möjliggör snabba och enkla kontakter.

I behandlingen ingår också uppgifter, exempelvis avslappningsövningar, och goda råd. Patienten har regelbunden kontakt med en terapeut via ett säkert kontakthanteringsystem (liknande e-post). Frågor från patienterna besvaras snabbt, rapporter om utförda uppgifter kommenteras. Relationen till en terapeut är viktig, även om man inte träffas personligen.

En av pionjärerna i att utveckla internetbaserade behandlingar är Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, Linköpings universitet som leder en forskargrupp kring Internetbehandling.[2] Samarbeten med flera universitet i Sverige och i världen finns, bland annat professor Per Carlbring vid Stockholms universitet. Internetbaserad behandling ska ses som ett komplement och ett alternativ, inte som en ersättning. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) är det nämligen inte klarlagt om psykologisk behandling förmedlad via internet är likvärdig med motsvarande terapeutledd behandling[3]. Internetbehandling erbjuds i Sverige vid enheten för Internetpsykiatri samt som försöksverksamhet vid universitet och landsting[4].

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”BMC Medicine”. http://www.biomedcentral.com/1741-7015/8/82. Läst den 21 november 2011. 
  2. ^ ”Linköpings universitet”. Arkiverad från originalet den 24 april 2012. https://web.archive.org/web/20120424012032/http://www.ibl.liu.se/gerhardandersson?l=sv&sc=true. Läst den 27 januari 2012. 
  3. ^ SBU-rapport om Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom. Läst 2013-11-07
  4. ^ Samlingsportal för aktuella forskningsprojekt i Sverige. Läst 2013-11-07