International Standard Classification of Education

International Standard Classificaton of Education (ISCED) är ett internationellt system för beteckningar på utbildningsnivåer, utvecklat av Unesco.[1]

ISCED 2011Redigera

ISCED 2011
Nivå Namn Beskrivning
0 Förskola För barn under 3 års ålder.
Förskola Från 3 års ålder. Förberedande för skola och samhällsliv.
1 Grundskola årskurs 1-6 Ska ge grundläggande kunskaper i att läsa, skriva och räkna samt förbereda för vidare studier.
2 Grundskola årskurs 7-9 Ofta med mer ämnesorienterad undervisning.
3 Gymnasieskola Med större urval av program och kurser och förberedande för högskoleutbildning eller yrkesliv.
4 Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå Utbildningar efter gymnasienivå men under högskolenivå som leder till vidare studier eller yrkesliv.
5 Kortare högskoleutbildningar Kortare högskoleutbildningar som typiskt sett bygger vidare på gymnasieutbildningar och är mer praktiskt och yrkesorienterade. Kan också ge behörighet till andra program.
6 Högskoleutbildning på kandidatnivå Akademisk utbildning på grundnivå som ger kunskaper, färdigheter och kompetens motsvarande kandidatnivå i högskolesystemet.
7 Högskoleutbildning på masternivå Akademisk utbildning på avancerad nivå som ger kunskaper, färdigheter och kompetens motsvarande masternivå i högskolesystemet.
8 Forskarutbildning på doktorandnivå Utbildning som i första hand leder till en avancerad forskarexamen, vanligen avslutad med att lägga fram och försvara en omfattande avhandling som genomgått en granskningsprocess och baserats på originalforskning.

ISCED 1997Redigera

Nivåbeteckningar översatta till det svenska utbildningsväsendet
0 förskola
1 grundskola, årskurs 1-6
2 grundskola, årskurs 7-9
3 gymnasieskolan
4 eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå
5a högskoleutbildning, min. 3 år, normalt 4 år eller längre
5b högskoleutbildning, normalt 2-3 år
6 forskarutbildning

ReferenserRedigera