International Standard Classification of Education

International Standard Classificaton of Education (ISCED) är ett internationellt system för beteckningar på utbildningsnivåer, utvecklat av Unesco.

ISCED 1997Redigera

Nivåbeteckningar översatta till det svenska utbildningsväsendet
0 förskola
1 grundskola, årskurs 1-6
2 grundskola, årskurs 7-9
3 gymnasieskolan
4 eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå
5a högskoleutbildning, min. 3 år, normalt 4 år eller längre
5b högskoleutbildning, normalt 2-3 år
6 forskarutbildning