Institut runologique de France (IRF) är sedan 2006 ett forskningsprojekt med säte vid Musée d'Archéologie nationale i Saint-Germain-en-Laye. Syftet är att successivt publicera forskning om Frankrikes runinskrifter i Inscriptions runiques de France (IRF), en mindre franskspråkig motsvarighet till Sveriges runinskrifter. IRF-publikationerna ingår i en större skriftserie utgiven av Association française d'Archéologie mérovingienne (AFAM).

Publicerade band av Inscriptions runiques de FranceRedigera

  • Les Seigneurs des anneaux – Inscriptions runiques de France tome I (2007).

Planerade band av Inscriptions runiques de FranceRedigera