Insidan är en kristen ungdomstidning som utkommit sedan 1997. Tidningen ges ut av ELU (Evangelisk Luthersk Mission - Ungdom) men är spridd i många olika kristna samfund i Sverige, då den inte fungerar som ett organ för ELU utan har fokus på bibelundervisning och andra undervisande artiklar för ungdomar och unga vuxna. Tidningen utkommer med 8 nummer varje år och finns även som webbtidning. Sedan IKON 1931 lades ner 2013 räknas Insidan som den enda kristna ungdomstidningen i Sverige.

InnehållRedigera

Varje nummer av Insidan ett särskilt tema som behandlas i ungefär hälften av numrets artiklar och inslag. Övriga texter är inte knutna till temat. I Insidan varvas bibelundervisning med intervjuer, reportage, personliga vittnesbörd, andakter och texter om aktuella ämnen.

HistoriaRedigera

Föregångaren till Insidan är Ungdomsbladet som gavs ut mellan 1905 och 1997 av KUS (Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige) Då denna tidning med åren fick en allt mindre ungdomlig prägel beslöt KUS styrelse att starta några ungdomssidor i mitten av tidningen. Dessa sidor kallades Insidan och fanns med i Ungdomsbladet första gången 1992. 1997 lades Ungdomsbladet ner och blev två nya tidningar: missionstidningen Till Liv och ungdomstidningen Insidan. 2017 beslöt styrelsen i ELU (fd. KUS) att ta bort all intern information och annonsering för att på ett tydligare sätt rikta sig till fler kristna sammanhang i Sverige, samt göra en tydligare satsning på webbtidningen.