För andra betydelser, se Entomofagi.

Insektsätare (Insectivora) är en föråldrad systematisk indelning som omfattade flera grupper av mindre däggdjur, som troddes vara besläktade och därför fördes till denna ordning. Dessa djurgrupper ingår numera i flera olika ordningar. En av huvudgrupperna kallas för äkta insektsätare och placeras i ordningen Eulipotyphla. Övriga före detta insektsätare placeras i ordningarna Afrosoricida, spetsekorrar, elefantnäbbmöss, och pälsfladdrare.