Informationsvetenskap syftar på flera vetenskapliga discipliner som berör ämnet vetenskap om information: