Indiens parlament (hindi: Sansad[1]), är den lagstiftande församlingen i Indien sedan självständigheten. De första valen till Sansad ägde rum 1951, även om rötterna till parlamentet bildades redan 1919[1]. Sansad är indelat i två kammare – överhuset Rajya Sabha och underhuset Lok Sabha.

Parlamentshuset, Sansad Bhavan, i New Delhi

De båda kamrarna redigera

Rajya Sabha redigera

Fördjupning: Rajya Sabha

I parlamentet fungerar Rajya Sabha ('Delstatsförsamlingen') som överhus, med representanter för de olika delstaterna. I överhuset Rajya Sabha sitter ledamöterna på sexåriga mandat. En tredjedel av ledamöterna byts dock ut vartannat år. Överhuset kan inte upplösas.[2]

Lok Sabha redigera

Fördjupning: Lok Sabha

Parlamentets underhus är det folkvalda Lok Sabha ('Folkförsamlingen'). Indiens president kan upplösa Lok Sabha[2] (och därefter utlysa nyval).

Allmänna regler redigera

Parlamentet är lagstiftande myndighet i Indien. Kamrarna har samma kompetens, med undantag för budgetfrågor där Lok Sabha har exklusiv kompetens. Ändringar i grundlag kräver 2/3-majoritet i båda kamrarna samt sanktion av Indiens president.[2]

Indiens regering är parlamentariskt ansvarig endast inför Lok Sabha.

Referenser redigera

Externa länkar redigera