Immunglobulin A

antikropp i det mänskliga slemhinneförsvaret

Immunglobulin A (IgA) är en antikropp som framförallt finns i det mänskliga slemhinneförsvaret, det mukosala immunförsvaret. Den är en dimer som utgör 15–20 % av immunglobulinerna i blodplasma.