Idrættens Hus är ett hotell-, konferens- och kontorskomplex med sportfaciliteter, beläget i anknytning till Brøndby Stadion, beläget ca 12 km från Köpenhamns centrum.

Idrættens Hus i juli 2007

Hotellfaciliteterna omfattar 67 hotellrum, kontors- och sportfaciliteter.

Flera av Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) medlemsförbund har kontor i Idrættens Hus.

Se ävenRedigera