Iarnród Éireann (IÉ) (Irlands järnväg), på engelska benämnt Irish Rail, är ett irländskt statligt järnvägsbolag. Bolaget är både infrastrukturförvaltare och tågoperatör, det vill det sköter såväl drift och underhåll av Irlands järnvägar (på samma sätt som Trafikverket i Sverige och Finland) som person- och godstrafik på järnväg (på samma sätt som SJ och Green Cargo i Sverige och VR i Finland).

Ett Iarnród Eireann-pendeltåg på Tara Street Station i Dublin, 2006.