IT-Gymnasiet var fram till hösten 2018 ett antal fristående gymnasieskolor som ägdes av IT Gymnasiet Sverige AB. I september 2018 bytte alla skolor namn till NTI Gymnasiet. Skolorna ingick i utbildningsbolaget Academedia.

IT-gymnasiet i Södertörn

Hösten 2017 startade IT-Gymnasiet en ny skola i centrala Stockholm. IT-Gymnasiet har sedan tidigare elva skolor i landet, den första startade 1998. Den nya Stockholmsskolan erbjöd de högskoleförberedande programmen IT Teknik samt IT Design och media.

I början av 2018 meddelade Academedia att IT-Gymnasiet skulle gå ihop med NTI Gymnasiet från höstterminen 2018. Det kommer då att finnas 25 gymnasieskolor i Sverige under namnet NTI Gymnasiet.[1]

Historia redigera

Höstterminen 1998 startade IT-Gymnasiet i Kista AB genom ett samarbete mellan IT-företagen, stadsdelsnämnden i Kista och Jan Friman, skolans grundare. Verksamheten startade med fyra grupper om 25 elever och snart spreds ryktet om en spännande framtidsutbildning.

IT-Gymnasiet grundades under en period när det stod klart att det moderna samhället och den framtida arbetsmarknaden hade förändrats för alltid. Internet och framtidens obegränsade IT-lösningar hade satt en ny dagordning. Bland entreprenörer och företag efterfrågades en skola som tog framtidens teknik på allvar. Tillsammans med representanter för globala IT-företag och ansvariga politiker i Kista enades man om hur man bäst kunde rusta dåtidens elever för framtidens utmaningar.

IT-Gymnasiets inriktning redigera

Utbudet skiljer sig något mellan orterna men alla är IT-profilerade gymnasieutbildningar, d.v.s. eleverna ska få en bred kunskap om informationsteknologins användnings- och framtida utvecklingsområden samt datorns funktion och uppbyggnad. Stor vikt läggs också på att i undervisningen träna eleverna i problemlösning, att ta vara på sin kreativitet, att ta ansvar, samt öva på sin sociala kompetens och kommunikativa förmåga.

Utbildningar på IT-Gymnasiet redigera

El- och energiprogrammet – inriktning dator och kommunikationsteknik (IT-programmet)

Teknikprogrammet – inriktning information och medieteknik

Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning medier, information och kommunikation

Estetiska programmet – inriktning musik och media samt estetik och media

Naturvetenskapsprogrammet – inriktning naturvetenskap

IB – International Baccalaureate Diploma Programme - finns i Skövde

Källor redigera

Externa länkar redigera