Förordning (1982:756) om försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. eller IKFN-förordningen är de regler som gäller för försvarsmakten när Sveriges gränser kränks av utländska militära fordon, fartyg, flygplan eller personal. I förordningen finns handlingsregler för olika fall av kränkningar som är utformade så att de följer folkrättsliga regler. Förordningen upphör att gälla om Sverige hamnar i krig.

Externa länkarRedigera