IEEE 754-2008 är en IEEEstandard för hur flyttal ska hanteras i datorer.

Många programmeringsspråk tillåter eller kräver att viss (eller all) aritmetik följer denna standard.

Standarden definierar bland annat:

 • bitrepresentation i vissa antal bitar av flyttal i bas 2 och bas 10, inklusive subnormala tal, negativ noll, oändlighet (positiv och negativ), och "inte-ett-tal" (NaN, "not-a-number")
 • avrundningsriktningar
 • aritmetiska operationer
 • felhantering (t.ex. vid division med noll, överspill (engelska overflow) och underspill (engelska underflow))

Standarden definierar följande flyttalstyper:

 • binary16 (endast för lagring, ej för beräkningar)
 • binary32 (kallades i tidigare version single precision)
 • binary64 (kallades i tidigare version double precision)
 • binary128 (har ibland informellt kallats quad precision)
 • decimal32 (endast för lagring, ej för beräkningar)
 • decimal64
 • decimal128
Venn A intersect B.svg Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.