Öppna huvudmenyn

En hyperparasit är en parasit, ofta en parasitoid, som lever på andra parasiter. Termerna sekundär parasitoid och hyperparasitoid förekommer också. De flesta kända exemplen på hyperparasiter återfinns bland steklarna.