En hyperparasit är en parasit, ofta en parasitoid, som lever på andra parasiter. Termerna sekundär parasitoid och hyperparasitoid förekommer också. De flesta kända exemplen på hyperparasiter återfinns bland steklarna.