Med hyperbilirubinemi avses förhöjda nivåer av bilirubin i blodet. Bilirubin är en nedbrytningsprodukt av hem som finns i bland annat hemoglobin. En hyperbilirubinemi kan vara associerad med sjukdom, eller vara ärftlig såsom vid Gilberts syndrom.