Hyllie vattentorn är ett vattentorn i Malmö stad, beläget i stadsdelen Hyllie. Tornet är vitt och har formen av en svamp. Det är 62 meter högt och rymmer 10 200 kubikmeter vatten. Det stod klart 1973. Arkitekt var Kjessler & Mannerstråle genom Karl Ivar Stål.

Hyllie vattentorn
Hyllie vattentorn
PlatsMalmö
Högsta höjd62 m
Höjd till taket62 m
Våningar ovan jord23

Byggnader i Malmö

Hyllie VattentornRedigera

Vattentornet i Hyllie är Malmös nyaste vattentorn. Tornet var det vinnande förslaget i en stor arkitekttävling. Förslaget som kallades för "Drabant" utfördes av Kjessler & Mannerstråle från Stockholm. Hyllie vattentorn är en populär Malmösymbol. Marknivån är ungefär 21 meter över havet. Vid olika tillfällen ändras belysningen. Till julen är belysningen till exempel röd. När belysningen inte specialanpassas är den blå. Förr fanns det en restaurang uppe i vattentornet men den flyttades år 1996. Från 1998 till 2008 användes lokalen till visningsverksamhet i pedagogiskt syfte. Från att tidigare stått ensamt i jordbrukslandskap så är nu Hyllie vattentorn omgärdat av ny bebyggelse som Malmö Arena och Citytunneln. Vattentornet skyddas nu av flera säkerhetsanordningar och har ett högt staket runt sig. En vattenpark för allmänheten är planerad att byggas nära tornet. Hyllie vattentorn ingår i VA SYD:s verksamhet.

Externa länkarRedigera