Hylemorfism, även benämnd hylomorfism (av grekiskans ὑλη "ämne", "materia" och μορφή "form"), är en teori utvecklad av den grekiske filosofen Aristoteles. Enligt hylemorfismen består alla kroppar, all substans, av materia och form som samverkar sinsemellan.

Aristoteles

Hylemorfismen är även av stor betydelse för Thomas av Aquino och inom den skolastiska traditionen.

KällorRedigera