Hygrofan (grek. hygros, fuktig och fainein, visa), term som beskriver hattsvampar, som i väta visa annan färg än i torrt väder. Nära hattens kant bildas ett mörkare, vattnigt bälte, som vid torkning flyttar sig eller försvinner.

Hygrofana hattar


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Hygrofan, 1904–1926.