Öppna huvudmenyn

Hydrofonbojfartyg är en typ av fartyg som har som uppgift att med passiva hydrofonbojar upptäcka och analysera eventuell fientlig verksamhet i till exempel skärgårdar. Hydrofonbojarna har mycket hög känslighet. I den svenska marinen finns fyra Hydrofonbojfartyg av Ejdernklass. De byggdes 1992 av Djupviks varv och har en besättning om nio man varav sex värnpliktiga. Fartygen som är flottans minsta är 20 meter långa och har ett deplacement om cirka 36 ton. Utmärkande för fartygets silhuett är den långa antenn som används för att ta emot signaler från hydrofonbojar.

Fartygstypen utgick omkring 2005.