Hyby gamla kyrka

kyrkobyggnad i Svedala kommun

Hyby gamla kyrka eller Hyby kapell är en kyrkobyggnad Hyby. Den tillhör Värby församling i Lunds stift.

Hyby gamla kyrka
Kyrka
Hyby gamla kyrka i oktober 2007
Hyby gamla kyrka i oktober 2007
Land Sverige Sverige
Län Skåne län
Ort Hyby
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Lunds stift
Församling Värby församling
Koordinater 55°34′52″N 13°15′36″Ö / 55.58111°N 13.26000°Ö / 55.58111; 13.26000
Invigd 1100-talet
Bebyggelse-
registret
21300000004092
Interiör av Hyby gamla kyrka.

Kyrkan stammar från 1100-talet. Den 9 september 1873 slog en blixt ner i kyrkan med efterföljande brand. Olyckan medförde att man beslöt att bygga en ny kyrka inte långt från den gamla. Hyby nya kyrka stod färdig 1877. Av den gamla kyrkan behöll man endast det stora koret som fick tjänstgöra som gravkapell för den adliga släkten Trolle på närliggande Klågerups slott. Denna adelsätt hade redan innan branden använt kyrkan som begravningskyrka. Här fanns tre kistor efter de ungdomar Trolle som drunknade på Torup 1775. År 1940 ansågs kistorna i gravkoret vara i så dåligt skick att de skulle jordas. 1951 restaurerades kyrkan till sitt nuvarande utseende.

Hyby gamla kyrka var helgad åt S:t Nicolaus och bestod av ett långt kor och ett långhus med två kryssvalv. Långhuset hade en portal i söder för männen och en i norr för kvinnorna. Under 1700-talet uppfördes ett torn väster om långhuset som försågs med en mycket hög spira.

Professorn i grekiska i Lund, C.G. Brunius, besökte och beskrev kyrkan på 1840-talet:

”Hyby kyrka består af ett tvåqvadratiskt skepp och ett tvåqvadratiskt kor i öster samt ett fyrkantigt torn i vester, hvilka förenas med halfrunda bågöppningar. Vid skeppets båda sidor ligga utbyggnader, af hvilka hvardera står med tvenne bågöppningar i förening med skeppet. Kyrkan är byggd i rundbågsstil af gråsten med sockel och hörnstycken af sandsten. Tornet har en ansenlig höjd. Nedre hälften är alldeles slät, den öfre prydes med hörnsprång och båggesimser samt flera mindre ljudöppningar. Skeppet och koret betäckas hvardera med tvenne korshvalf af tegelsten, utbyggnaderna med usla brädbottnar. Tornet har en ofantlig spira. Korshvalfen äro i spetsbågsstil, utbyggnaderne nyare och dåliga. Skada, att denna kyrka ligger på en sumpig plats”.

Kyrkans långhusväggar och dess valv var täckta av kalkmålningar. I de s.k. Prästrelationerna 1624 omtalas avbildningar av adelsmän och vapensköldar tillhörande bl.a. släkterna Has och Hack på Hyby och Klågerup. I dag kvarstår endast målningarna i det forna koret.

Det kvarstående koret har två kryssvalv varav det västra troligtvis byggts i samband med den ursprungliga kyrkan och det östra tillkommit under 1400-talet. Valven är täckta av målningar utförda av den anonyme Harriemästaren ca 1500. I valven finns motiv föreställande Golgatascenen, den Yttersta domen samt en rad apostlar. I söder: Petrus, Paulus, Andreas, Jakob den äldre med pilgrimsstav och Filippus. I väster: Bartolomeus, Matteus, Simon och Juda. I den s.k. tribunbågen ses Nicolaus, Hyby kyrkas medeltida skyddshelgon.

Till Hyby gamla kyrka är knuten en gammal legend. På närbelägna Klågerup gård bodde två adliga jungfrur och samtidigt med dem på Hyby gård två riddare, som friade till jungfrurna och fick deras bifall. De drog sedan ut i krig och när de återkom ville de inte kännas vid kvinnorna. Jungfrurna hämnades då genom att mörda de två riddarna under deras julottebesök i kyrkan. Jungfrurna begav sig sedan till påfven i Rom för att få förlåtelse. Detta beviljades men kyrkobyggnaden lystes i bann i sju år. Gudstjänsterna fick därför hållas utomhus på närbelägna ”Ellebjär”

OrgelRedigera

Manual
Gedackt 8 fodstone
Fugara 8 fod
Principal 4 fod
Oktav 2 fod

KällorRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera