Öppna huvudmenyn
Sopbil som hämtar hushållsavfall.

Hushållssopor eller hushållsavfall är en benämning på residualfraktion av avfall från i första hand privata hushåll. Även avfall från andra verksamheter, men som liknar det som kommer från hushåll brukar räknas som hushållsavfall, till exempel avfall från daghem och skolor. Avfall från industrier och liknande verksamheter betecknas industriavfall. Definitionen av hushållsavfall i svensk lag beskrivs i Miljöbalken 15 kap 3 §.

Hushållsavfall har en genomsnittlig specifik vikt av drygt 100 kg per kubikmeter.[när?] Ett svenskt normalhushåll ger upphov till en avfallsmängd på i genomsnitt 10 kg per vecka[när?], varav 30% är lämpligt för kompostering. Svenskt hushållsavfall behandlas numera nästan uteslutande genom förbränning av landets knappt 30 avfallsförbränningsstationer.

Se ävenRedigera