Hurrarna. En stridsskrift om finlandssvenskarnas nutid är en antologi med bidrag av författare från Svenska Österbotten, utgiven 1974 på Författarnas andelslag.

Antologin propagerade för en regionalt och folkligt präglad finlandssvenskhet i motsats till de förment elitistiska kulturkretsarna i Helsingfors. Bland skribenterna märks Gösta Ågren, Ralf Norrman och Birger Thölix. Begreppet hurrare – en positiv motpol till finskans ironiska benämning hurri – blev snabbt etablerat i finlandssvensk språkdebatt.

KällorRedigera