Hur länge skall i norden den döda frid bestå? är en sång komponerad 1848 för manskör av Gunnar Wennerberg till egen text. Wennerberg var under sin sista termin vid Uppsala universitet, våren 1848, starkt engagerad i skandinavismen och skrev detta år flera sånger i skandinavistisk anda.[1]

Sången publicerades 1883 i Ivar HedenbladsStudentsången” med titeln ”Marsch”[2] och senare, 1885, i Gunnar Wennerbergs ”Samlade skrifter” med titeln ”Stridsrop”, med en något reviderad text[3].

Redan vid 1800-talets mitt började sången travesteras bland uppsalatudenterna och omvandlades till en snapsvisa tillägnad den andra supen, ”Halvan”: ”Hur länge skall på borden, den lilla halvan stå? Skall snart ej höras orden: Låt halvan gå, låt gå!”[4] Den nya texten har tillskrivits Carl Rupert Nyblom.[5]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Tryckta källorRedigera

  • Jonsson, Leif (1990). Ljusets riddarvakt: 1800-talets studentsång utövad som offentlig samhällskonst = [Guardians of enlightenment]: [19th century student songs as a form of "public art" in Swedish society]. Studia musicologica Upsaliensia, 0081-6744 ; N.S., 11[Studentsången i Norden] ; [1]. Uppsala: Uppsala universitet. Libris 8359078. ISBN 91-554-2562-3 
Texten till Hur länge skall i norden finns på Wikisource.