Huggvapen är ett vapen som utför mest skada när det svingas eller förs med svepande rörelser. Typiska huggvapen är sabel, svärd, stridsyxa. Sabeln och svärdet kan användas både som huggvapen och stickvapen.