En homogen funktion är inom matematik en funktion som har ett visst skalbeteende.

DefinitionRedigera

För två vektorrum U och V över samma kropp K är en funktion   homogen av grad k om det för alla nollskilda   i K och alla u i U gäller att

 

ExempelRedigera

En linjär avbildning är homogen med grad 1.

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.