HVD Logo shaded.png

Holographic Versatile Disc, HVD, är en optisk lagringsenhet som kan lagra 3993,6 gigabyte (cirka 3,9 terabyte) data på en skiva. HVD finns ännu inte tillgängligt för allmänheten.