Holmamiral var under 1600-talet benämning på den amiral som förde befälet över Skeppsholmen eller Amiralitetsholmen, d. v. s. det som senare blev Stockholms örlogsstation. Även om den svenska flottan år 1680 i huvudsak förlades till Karlskrona, behölls titeln i Stockholm långt in på 1700-talet. Vid Karlskrona station fanns i stället en vice holmamiral, som var chef för skeppsbyggeriet, smedjorna och repslageriet.

Holmamiral Hans Clerck

Holmamiraler

redigera

Källor

redigera