Fylke (Midgård)

fiktivt geografiskt område
(Omdirigerad från Hobsala)

Fylke (engelska The Shire) är ett fiktivt geografiskt område i Tolkiens Sagan om ringen. Det är hobernas hemland och ligger i den nordvästra delen av Eriador.

Miljön som var Hobsala i Peter Jacksons filmatisering.

Fylke beskrivs som ett harmoniskt land där hoberna levt så länge de kan minnas. Hoberna som bor där är ganska avskärmade från omvärlden, som också nästan inte vet någonting om landet. Huvudpersonerna i Bilbo – en hobbits äventyr och Sagan om ringen kommer från byn Hobsala (Hobbinge i nyöversättningen, engelska Hobbiton). Baggershus eller Säcks ände är Bilbo och Frodo Baggers hem som ligger i Hobsala.

Fylkes administration är en sorts ordnad anarki med en ganska byråkratisk juridisk praxis som iakttas av alla Fylkebor. Man har organiserade vaktpatruller vid gränserna. Om något behöver debatteras (vilket händer mycket sällan) så samlas fylkeborna till ting. Man driver inte in någon skatt. I Fylke lever alla ett mycket ostört och trevligt liv. Ingen vet så särskilt mycket om omvärlden, utan man bryr sig mest om vad som försiggår i de egna trakterna. I stället tillbringar fylkeborna sin tid med att ha trevligt, umgås med vänner, äta mycket god mat, röka pipa (Fylkes tobak är vida känd) och fiska. Den mest ryktbara tobakssorten bland hober var "Gamle Toby" som fick sitt namn efter Tobold af Hornenstöt som var först med att odla denna variant i Sydfjärdingen av Fylke, omkring byn Långbotten.

Fylke grundades år 1601 i den Tredje Åldern av hober som från början bott runt floden Anduin men sedan flyttat till Dunland och sedermera grundade Fylke. Det spekuleras i att hoberna flydde västerut från Mörkmården efter att östringar orsakat problem. Fylke kom att tillhöra Arthedain och därmed vara en del av Arnors rike. Under konung Argeleb II fick hoberna tillstånd att bygga på de obebyggda markerna som tidigare var konungens jaktmarker. Konungen gav hoberna tre villkor för att de skulle få bygga hus på hans mark, nämligen att se honom som sin härskare, att försvara vägarna i Fylke och att komma till undsättning om Arthedain blev anfallet.

Hoberna såg sig då som konungens undersåtar och skickade bågskyttar till undsättning mot häxmästaren av Angmar och hans styrkor. Efter Arnors fall kom Fylke att bli ett självstyrande rike där hövdingarna från de olika klanerna valde en borgmästare som skulle styra riket. Den första borgmästaren kom från Gammelbock-klanen, som senare kom att byta namn till Vinbock. Senare kom det att styras av Took-klanen.

Landet var för litet och betydelselöst för att riskera en invasion av något folkslag, och de gamla dúnedain skyddade rikets gränser från inkräktare. De enda som passerade genom riket var dvärgarna som var på väg till sina gruvor i Blå bergen och alverna på väg till de Grå hamnarna.

Under Ringens Krig kom Fylke att förvandlas till en polisstat efter att Saruman och hans tjänare Lotho Säcksta-Bagger förändrat riket. Med hjälp från Frodo, Sam, Merry och Pippin lyckades Fylkeborna besegra Saruman och hans tjänare vid slaget vid Sjöstorp. När Aragorn kröntes till storkonung av Gondor och Arnor blev Fylke en självstyrande del av riket. Aragorn förbjöd alla som inte var hober att beträda riket.

GalleriRedigera