Hjuksån är ett biflöde till Vindelälven. [1]

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Riksintressen Naturvård - Hjuksån inklusive Lappängesmyran”. Länsstyrelsen i Västerbotten. http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag/Riksintressen/Riksintressen%2520naturv%25C3%25A5rd/Vindeln/Hjuks%25C3%25A5n%2520inkl%2520Lapp%25C3%25A4ngesmyran.PDF. Läst 8 juli 2012. [död länk]