Hjeltska huset på höger.

Hjeltska huset är en stenbyggnad beläget vid Gamla Stortorget i centrala Åbo. Huset är uppfört i petersburgsk empirestil för den finländska sjökaptenen Hjelt. Huset stod färdigt år 1830. Numera ägs byggnaden av Åbo stad.