Hjalmar Danielsson

svensk skribent

Hjalmar Danielsson, född 1881, död 1955, var en svensk pastor, författare, radiopionjär och missionssekreterare inom Svenska Baptistsamfundet.

Hjalmar Danielsson verkade som pastor i Eskilstuna baptistförsamling 1911–1921 och där döptes 412 personer i den perioden. Sedan kom Danielsson till Stockholm och tidigt insåg han genomslagskraften i etermedia. Han blev en välkänd radiopastor och nådde ut till tusentals med andakter och gudstjänster via radio. De första radiosändningarna gick ut från Betelkapellet i Stockholm 1925.[1]

Hjalmar Danielsson valdes 1932 till Svenska Baptistsamfundets första missionssekreterare.[2]

KällorRedigera

  1. ^ Lagergren, David, 1989. Framgångstid. Svenska baptistsamfundet åren 1914–1932. Örebro: Libris.
  2. ^ Bergsten, Torsten, 1995: Frikyrkor i samverkan. Den svenska frikyrkoekumenikens historia 1905-1993. Örebro: Libris; Stockholm: Verbum.