Hippokrene (grekiska hästkällan) är en källaberget Helikon som i den grekiska mytologin framkallades genom ett hovslag av den bevingade hästen Pegasos och som helgades åt muserna. Att dricka av dess vatten troddes medföra poetisk inspiration. Källan finns ännu i behåll.

Källans öppning.

Källor

redigera