Hillringsbergs sågverk

Hillringsberg är en herrgård och tidigare sågverk beläget vid Glafsfjorden i Glava socken. Herrgården hette tidigare Övre Ås. Orten ligger ca 5 km sydost om Glava.

Hillringsberg finns omtalat som säteri på 1640-talet och fick sitt namn efter majoren Sven Persson, adlad Hildring (d. 1679). Genom tiderna har olika industrilla verksamheter varit knutna till säteriet, bl.a. järnmanufakturverk från och med 1690-talet och senare massaindustri. Till säteriet hörde även betydande skogs- och jordbruksegendomar. I slutet av 1800-talet köptes Hillringsberg av ett norskt konsortium som startade trämassaproduktion. 1907 köpte Billeruds AB hela egendomen som då bestod av två träsliperier, gjuteri och mek. verkstad, såg och kvarnar. I februari 1970 avslutades den industriella verksamheten vid Hillringsberg då sågverket brann ner till grunden. Billerud valde därefter att flytta all verksamhet till Gruvöns bruk i Grums, och sålde herrgården och jordegendomarna. Herrgården fungerar idag som kurs- och konferensgård.