Hernmarck är en svensk släkt som stammar från Olof Andersson Hernmarck, vilken från 1711 tillhörde Västgöta nation i Uppsala och sedermera blev häradshövdingÅland. Han blev far till:

  • Johan Hernmarck (1729-1783), hovrättsfiskal i Åbo
  • Olof Hernmarck (1731-1786), sjökapten som dog i Genua

Olof Hernmarck blev far till Gustaf Hernmarck (1774-1847) linkramhandlare i Stockholm, som i sin tur blev far till borgmästaren i Riga, Gustaf Daniel Hernmarck (1804-1899). Han blev även far till tobaksfabrikören i Stockholm, Robert Gustaf Hernmarck och den svensk-norske vicekonsuln i Helsingfors Conrad Gustaf Knut Hernmarck. Gustaf Daniel Hernmarcks son Johann Gustaf Hernmarck, österrikisk konsul i Riga, blev stamfar för en släktgren i Tyskland.

Gustaf Daniel Hernmarcks yngre son Carl Gustaf Hernmarck blev ämbetsman. I sitt andra gifte med en dotter till Johan Carl Kempe blev han far till Arvid Gustaf Michaël Hernmarck (1876-1940). Denne var 1902-11 VD för Kopparberg-Hofors sågverks AB i Vika i Kopparbergs län. Genom gifte blev han även ledamot av styrelsen för Klosters AB i Husby i Kopparbergs län. Han ägde bl.a. Hässelbyholms slott och gods i Fogdön i Södermanland, som under hans tid kom att bli ett centrum för många kulturpersonligheter, som till exempel Albert Engström och Verner von Heidenstam.

KällorRedigera

  • Svenskt biografiskt lexikon, 18. Stockholm 1969-1971